خوش آمدید!

در تماس باشید

ارومیه,خیابان باکری ,پاساژ خلیلی ، موبایل عبادتی

با ما در ارتباط باشید

آدرس دفتر

ارومیه، خیابان باکری,پاساژ خلیلی
موبایل عبادتی

شماره تلفن

۰۰۰۰  ۲۳۳۲ – ۰۴۴

Info@mobile-gsm.ir

شماره همراه

۷۵۷۶  ۲۳۸  ۰۹۳۷

بازگشت به بالا